خفه کردن آمریکا پیروزی انتخابات سال آینده

خفه کردن: آمریکا پیروزی انتخابات سال آینده جنگ جهانی دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل اروپایی ها نباید تسلیم شوند , ترامپ همه چیز را نابود می کند

هیچ یک از روسای جمهور آمریکا د رگذشته با رهبران اروپایی به سبک دیکتاتور واکنش‌ها نکرده بودند. لیکن ترامپ این کار را انجام داد. لیکن نمی داند که دیپلماسی چیست، ق

اروپایی ها نباید تسلیم شوند , ترامپ همه چیز را نابود می کند

ترامپ همه چیز را نابود می کند؛ اروپایی ها نباید تسلیم شوند

عبارات مهم : اجلاس

فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز مشهور:

ترامپ همه چیز را نابود می کند؛ اروپایی ها نباید تسلیم شوند

اروپایی ها نباید تسلیم شوند , ترامپ همه چیز را نابود می کند

هیچ یک از روسای جمهور آمریکا د رگذشته با رهبران اروپایی به سبک دیکتاتور واکنش‌ها نکرده بودند. لیکن ترامپ این کار را انجام داد. لیکن نمی داند که دیپلماسی چیست، قادر نیست با رهبران اروپایی دانا و لیبرال ارتباط برقرار کند. برعکس در عربستان سعودی احساس خوبی دارد همچنین در رابطه با پوتین یا السیسی مصری

«آری متأسفانه روابط میان آمریکا و اروپا به ندرت تا این حد سرد بوده اند. تماماً تقصیر دونالد ترامپ هست. ما در اجلاس گروه هفت که در شهر تائورمینا برگزار شد، شاهدش بوده ایم. مدیر جمهور آمریکا یک فرد بی صلاحیت خطرناک است که ثابت کرده است که مشکلاتی جدی با دنیای دمکرات و متعاقباً با اروپایی که تنها به حال خود رها شده، داشته هست. این دلواپس کننده ترین مسأله جهت آیندۀ غرب به شمار می آید.». این بخشی از سخنان فرانسیس فوکویاما، ٦٤ ساله، مورخ و دانشمند بزرگ سیاسی آمریکایی صاحب نظریۀ «پایان تاریخ»، استاد دانشگاه استنفورد و نویسندۀ پژوهش های متعددی در خصوص نظم جهانی و ناظر زیرک سیاست خارجی آمریکا در مصاحبه با روزنامۀ لارپوبلیکا هست.

به گزارش انتخاب، بخشی از این مصاحبه در زیر می آید:

هیچ یک از روسای جمهور آمریکا د رگذشته با رهبران اروپایی به سبک دیکتاتور واکنش‌ها نکرده بودند. لیکن ترامپ این کار را انجام داد. لیکن نمی داند که دیپلماسی چیست، ق

پروفسور فوکویاما، به چه علت اجلاس گروه هفت تائورمینا چنین اوضاع اسفباری داشت؟ آیا این اجلاس شکافی این چنین عمیق میان آمریکا و اروپا ایجاد کرده است؟

«به این علت که شاهد فاجعۀ سیاست خارجی آمریکا بوده ایم. هیچ یک از روسای جمهور آمریکا د رگذشته با رهبران اروپایی به سبک دیکتاتور واکنش‌ها نکرده بودند. لیکن ترامپ این کار را انجام داد. لیکن نمی داند که دیپلماسی چیست، قادر نیست با رهبران اروپایی دانا و لیبرال ارتباط برقرار کند. برعکس در عربستان سعودی احساس خوبی دارد همچنین در رابطه با پوتین یا السیسی مصری.»

اکنون چه پیامدهایی متوجه غرب و ناتو خواهد بود؟

«ما در غرب یک جامعۀ دمکراتیک داشته ایم که حتی بعد از جنگ سرد نیز به بقای خود ادامه داد. ترامپ ممکن است همه چیز را خراب کند لیکن دیگر با آن ارزش های یکسان تاریخی موافق نیست. آنچه از همه چیز دلواپس کننده تر است این هست. در اجلاس گروه هفت در خصوص دمکراسی، حقوق بشر، پرسشها غربی چیزی نگفت. این فقط راهبردی در گفتگوی با شرکا نیست. ترامپ صرفاً شکاف های بسیار عمیقی در ارزش های دمکراتیک و در سنت آمریکا با اروپاییان دارد.»

اروپایی ها نباید تسلیم شوند , ترامپ همه چیز را نابود می کند

بنابراین اکنون اروپایی ها چکار باید بکنند؟ به تنهایی به این عنوان بپردازند؟

«خیر. آنها باید به مذاکره ادامه دهند حتی با فردی همچون ترامپ. آنها باید تصور این را بکنند که مدیر جمهور قادر نخواهد بود وعده های بسیاری را عملی سازد لیکن این وعده ها غیرواقع گرایانه می باشند، به این علت که به وسیله دولت خود وی تضعیف خواهند شد یا به این علت که نظام checks & balances («نظارت و کنترل» میان قوای آمریکا) در برابر ترامپ نیز مقاومت خواهد کرد که این تا حدودی شکست به شمار خواهد رفت. سیاست خارجی آمریکا در درازمدت تفاوت چندانی نسبت به گذشته نخواهد کرد به خاص در رابطه با عنوان تروریسم.»

ولی مرکل، صدراعظم آلمان به نحوه جنجال آمیزی گفت که آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست و اینکه اروپا باید کم کم به فکر خود باشد.

هیچ یک از روسای جمهور آمریکا د رگذشته با رهبران اروپایی به سبک دیکتاتور واکنش‌ها نکرده بودند. لیکن ترامپ این کار را انجام داد. لیکن نمی داند که دیپلماسی چیست، ق

«اروپایی ها محکم بایستند تا اتحادمان را حفظ نماییم. ترامپ یک پدیدۀ گذرا و خاص است و نمایندۀ جامعۀ آمریکا نیست. پدیده ای که کاملاً در جهت دیگری حرکت می کند. من اعتقادی به استیضاح ندارم. لیکن به نظرم تحقیق اخیر «راشاگیت» اف بی آی در خصوص کوشنر، داماد و مشاور وی بسیار جدی تر از تحقیقات قبلی می آید. اقتصاد آمریکا تاکنون خوب پیش رفته است لیکن ممکن است به زودی نخستین نشانه های شکست از خود بروز دهد و چنانچه معلوم گردد که ترامپ ناکارآمد و آسیب رسان است همان گونه که تاکنون مشاهده کرده ایم، پایگاه جمهوریخواه ممکن است کم کم تحلیل برود و این حزب در انتخابات میان دوره ای سال ٢٠١٨ شکست بخورد و بنابراین مجبور ضربه ای جدی علیه ریاست جمهوری اش گردد.»

آیندۀ غرب را چگونه می بینید؟

اروپایی ها نباید تسلیم شوند , ترامپ همه چیز را نابود می کند

«بد. من اعتقاد دارم که به دنیایی چندقطبی باز خواهیم گشت. دنیایی که به آخرهای قرن نوزدهم شباهت خواهد داشت با وجود آمریکایی که به تک تازی خواهد پرداخت و بنابراین در سطح ژئوپلیتیک شکاف هایی ایجاد خواهد کرد. اجلاس گروه هفت پیش از آن در سطح ژئوپلیتیک اهمیت فراوانی را از دست داده بود لیکن ترامپ در تائورمینا مکثی کرد. حتی اگر آمریکا مدار دمکراسی و ارزش های غربی را رها سازد، برگزاری یک چنین اجلاسی چه معنایی خواهد داشت؟»

در این صورت چه پیامدهایی در انتظار خواهند بود؟

«چنانچه آمریکا دیگر اعتقادی به اصول خود نداشته باشد، این امر بر کل دنیا تأثیر خواهد داشت و نه فقط بر غرب به خاص در حیطۀ «قدرت نرم» ( یعنی توانایی در سیاست خارجی جهت کسب نتیجه نه با استفاده از زور بلکه با دیپلماسی و سایر «حربه ها» مانند فرهنگ، سیاست و ارزش ها). کشورهایی که قبلاً به غرب و آمریکا به عنوان الگو می نگریستند، چه واکنشی نشان خواهند داد؟ روسیه همان گونه که دیده ایم، تا کنون از این بحران وجدان آمریکا و تا حدودی از اروپا سوءاستفاده کرده هست. به طور قطع جهت آیندۀ غرب نمی توان خوش بین بود. »

واژه های کلیدی: اجلاس | اروپا | خارجی | سیاست | آمریکا | آمریکایی | دونالد ترامپ | ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs