خفه کردن آمریکا پیروزی انتخابات سال آینده

خفه کردن: آمریکا پیروزی انتخابات سال آینده جنگ جهانی دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

عضو هیات مدیره انجمن پایشگران محیط زیست ایران( پاما) گفت: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید نظر سودجویانه و آزمندانه شهرداری را کم کند و در این صورت این

شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

عبارات مهم : ایران

عضو هیات مدیره انجمن پایشگران محیط زیست ایران( پاما) گفت: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید نظر سودجویانه و آزمندانه شهرداری را کم کند و در این صورت این پارلمان محلی موفق خواهد بود.

احمد افقهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه نظر اکولوژیک به شهر از جمله پرسشها مهمی است که مورد توجه شوراهای قبلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نبود، اظهار کرد: مورد نیاز است که یک نظر اکولوژیک در مورد پرسشها شهری بر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حکمفرما باشد.

شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون نگاه به شهر، صنعتی، درآمدی و کاری بوده هست، تصریح کرد: در سطح جهانی این نوع نگاه، قدیمی تلقی می شود. زندگی شهری تاثیری مستقیم بر روان جمعی افراد دارد و به طور قطع بدون نظر اکولوژیک به مسئله برخواهیم خورد.

افقهی افزود: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال های اخیر اقداماتی داشته است که متاسفانه پرسشها زیست محیطی را در آنها رعایت نکرده هست. به همین علت گیاه های بومی، سیستم جانوری و حیات وحش پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین رفته است.

عضو هیات مدیره انجمن پایشگران محیط زیست ایران( پاما) گفت: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید نظر سودجویانه و آزمندانه شهرداری را کم کند و در این صورت این

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا در نظر گرفتن اکوسیستم شهری و داشتن ایده اکولوژیک بخشی از شیوه مدیریت شهری هست، اظهار کرد: درخواست سمن های محیط زیستی و تشکل های مردم نهاد از شورای شهر این است که در پرسشها شهری و زیست شهر بازبینی داشته باشند.

افقهی با تاکید بر اینکه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در نقاط متفاوت شرایط اقلیمی گوناگونی دارد تصریح کرد: نوع نگاه به شهر از جانب شهرداری و شورای هر باید عوض شود. انتظار ما به عنوان فعال محیط زیست این است که شورای شهر پرسشها زیست محیطی را در نظر داشته باشد و آنها را به شهرداری تذکر دهد.

این عضو هیات مدیره انجمن پاما ادامه داد: در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اماکن و آثاری وجود دارد که به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی صدمات جدی به آنها وارد شده است هست. از آنجایی که حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و محیطی هر شهر به عهده شهرداری و شورای شهر است انتظار داریم که شهرداری درصدی از بودجه میلیاردی خود را به این مسئله تخصیص داده شده است دهد تا هویت شهر حفظ شود.

شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

وی با تاکید بر اینکه دید کلی نسبت به شهر باید عوض شود، گفت: شورای شهر جهت به دست آوردن نظر زیست محیطی باید افراد و مشاوران حرفه ای داشته باشد که این دید را به آنها القاء کند.

افقهی با اشاره به اینکه به نظر می رسد شورای پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرفیت زیست محیطی و عوض کردن نوع نگاه به شهر را داشته باشد،اظهار کرد: ما به عنوان تشکل های محیط زیستی می توانیم با شورا گفت وگو کنیم و مسائلی که مربوط به محیط زیست شهر است را در اختیار آنان قرار دهیم و از آنها حل این پرسشها را مطالبه کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن پایشگران محیط زیست ایران( پاما) گفت: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید نظر سودجویانه و آزمندانه شهرداری را کم کند و در این صورت این

این عضو هیات مدیره انجمن پاما در ادامه با بیان اینکه باغ های پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال های اخیر از بین رفته هست، گفت: وظیفه ما به عنوان تشکل های مردم نهاد محیط زیستی این است که از نابودی زیاد این باغ ها جلوگیری کنیم.

این عضو هیات مدیره انجمن پاما تاکید کرد: شورای شهرتهران باید ساز وکاری جهت براق سازی کارها شهرداری به وجود آورد. جهت من به عنوان یک شهروند باید مشخص باشد که یک طرح شهری چگونه مصوب می شود از سوی دیگر مورد نیاز است که در طرح های شهری، نظارت مردم و فعالان شهری و متخصصان اعمال شود.

شورای شهر نظر سودجویانه در شهرداری را کم کند

وی افزود: بخش زیادی از درآمد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از پول های مستقیم و غیر مستقیمی است که از شهروندان دریافت می کند بنابراین یک شهروند حق دارد بداند که یک پروژه شهری چگونه و با چه نظارتی تصویب می شود. شورای شهر باید مطالبه گر این مباحث باشد.

افقهی با بیان اینکه تاکنون مسائلی به نام اکوسیستم، نظر اکولوژیک، پرسشها شهرنشینی و رفاه در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح نبوده است گفت: شورای شهر باید این نکات را به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یادآوری کند.

وی در آخر با اشاره به اینکه طرح های شهرداری پیش از اجرا باید به نظرخواهی عمومی گذاشته شود، گفت: در شهر معمار، شهرساز و افراد زیست محیطی بسیاری داریم که می توانند در مورد این طرح ها نظرات کارشناسی دهند بنابراین اگر شورای شهر بتواند حضور مردم و تشکل ها را در تصمیم گیری های شهری تقویت کند قدم بسیار مهمی برداشته است.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs